صفحه اصلی | راهنمای خرید | تماس با ما


 • تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

  کلمات کلیدی:روش دلفی،تحلیل سلسله مراتبی، مدل انتخابی

  نسخه نمایشی 12500 تومان
 • QFD مجتمع در توسعه محصول جدید (۲۰۱۵)

  کلمات کلیدی: نوآوری ،کیفیت،NDP،اثرانگشت

  نسخه نمایشی 12000 تومان
 • مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه (۲۰۱۵)

  کلمات کلیدی: سود آوری شرکت بیمه , بیمه ,سرمایه ,حسابرسی

  نسخه نمایشی 19500 تومان
 • خود کنترلی و مکانیزم نظارت برکیفیت شرکت در طرحهای سرمایه گذاری عمومی (۲۰۱۲)

  کلمات کلیدی :پروژه های سرمایه گذاری عمومی ، سیستم عامل ساخت و ساز ، نظارت بر کیفیت ،سیستم خود کنترلی

  نسخه نمایشی 12500 تومان
 • انگیزه ترویج محصولات سبز در یک کشور در حال ظهور(۲۰۱۴)

  کلمات کلیدی: محصولات سبز ،مصرف محصولات سبز، پایداری،بازار محصولات سبز

  نسخه نمایشی 19500 تومان
 • ارزش مدیریت صادرات مسیر روابط(۲۰۱۴)

  کلمات کلیدی : تئوری نمایندگی، روابط صادرکننده،وارد کننده،بازاریابی صادرات، قیمت گذاری برای صادرات .

  نسخه نمایشی 12500 تومان
 • نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری(۲۰۱۵)

  کلمات کلیدی: درک سیستم اطلاعات در حسابداری،نگرش به AIS و کامپیوتر، استرس در استفاده از کامپیوتر

  نسخه نمایشی 12500 تومان
 • تاثیرات اعتماد الکترونیکی در تمایلات خرید در شبکه های بازنگری اجتماعی آنلاین (۲۰۱۳)

  کلمات کلیدی : اعتماد الکترونیکی ، شبکه های بازنگری اجتماعی ، ابعاد اعتماد الکترونیکی ، تمایلات خرید

  نسخه نمایشی 12500 تومان
 • اثرات نام تجاری سبز بر قصد خرید سبز(۲۰۱۳)

  کلمات کلیدی : توسعه پایدار، کشور تایوان، نگرش نام تجاری سبز، دانش برند سبز، موقعیت تجاری سبز، خرید سبز،

  نسخه نمایشی 17000 تومان
 • نقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی(۲۰۱۴)

  کلیدواژه ها: توسعه،حکومت،رشد اقتصادی

  نسخه نمایشی 15000 تومان
 • 
  [ تماس با ما Articlesbank.ir@gmail.com ]
  © Copyright articlesbank.ir 2013.
  Design By Iran Nashr Eshop